vrijdag 20 januari 2012

Kill your darlings

Hypotheekrenteaftrek is een explosief goedje. Zorg voor een vonkje en het resultaat is dagenlang ophef en krakeel. Het is dan ook een media-darling; weinig onderwerpen vullen zo makkelijk de kolommen en programma’s als het h-woord. Als het op de redactie even stil is, bel je wat rond en je hebt zo een handvol tegengestelde meningen. Haal de overblijvende nuances er uit en de oplage- en kijkcijfers zien er weer goed uit. Maar is er iets nieuws? Nee, renteaftrek zorgt al decennialang voor politieke meningsverschillen.

Bedreiging?
Betrekkelijk nieuw is dat er economische argumenten bijkomen. Omdat bijna niemand zijn hypotheek tussentijds aflost zorgt het systeem voor een almaar grotere nationale hypotheekschuld. Daardoor betaalt de overheid jaarlijks meer renteaftrek aan huiseigenaren en dat vormt een bedreiging voor de economische stabiliteit. Of dat helemaal waar is en of er niet veel tegenover staat wat het beeld minder angstaanjagend maakt, doet er vaak niet zoveel toe. Wel of niet beperken van de renteaftrek, daar gaat het om. Als u niet voor bent, dan bent u tegen.

'Coalitie'
Een mooi staaltje demagogisch schrijven liet een landelijk dagblad deze week zien. ‘Een brede coalitie eist dat het Kabinet de renteaftrek nu aanpakt’ kopte het vol bravoure. Niet de minsten maakten volgens de redactie deel uit van die spontane coalitie: banken, economen en zelfs consumentenorganisaties. De huiseigenaar – en wie dat ooit nog wil worden - be damned, de renteaftrek moet er aan vindt gans het land, dus nu alleen het kabinet nog. Maar is dat ook zo? Niet in het minst. Er is geen sprake van een coalitie, en de renteaftrek beperken ‘omdat het nu moet’ zegt niemand zoals het staat opgeschreven.

Reactie
Het effect is echter onverminderd groot. Artikelen als deze zijn als een steen in een vijver en alle media varen mee op de golven. En zo staat een dagelijkse actualiteitenrubriek bij ons op de stoep om een reactie te halen. Waarom wij nu opeens om zijn, want zo staat dat in de krant. En zo leggen we uit wat we al jarenlang consequent vertellen. Dat je bij ons geen ‘njet’ hoort als het over verandering van de renteaftrek gaat en ook dat wij pal staan voor het consumentenbelang. Dat zit nu eenmaal in ons dna. Betaalbaarheid en waardebehoud van de eigen woning staan voorop. We weten heel goed wat er in Woonland aan de hand is. Daarom hebben we in 2010 al een visie geschreven om de woningmarkt gezonder te maken, voor kopers, eigenaren en voor huurders. Daarin ontbreekt ook de hypotheekrenteaftrek niet. Jammer voor de journalist, maar we blijken genuanceerd en denken vooruit, en dat levert al snel moeilijke televisie op.

Duidelijkheid
Mijn advies aan de media: kill your darlings, een oude filmwijsheid. Voors- en tegens van renteaftrek levert snel makkelijke kopij en beelden op, maar die is al vele malen geschreven, vertoond en grijsgedraaid. De kijker en lezer is al lang murw en doof van alle kakelbla over het h-woord en wil vooral rust en duidelijkheid. Tot die tijd blijft hij door alle gecreëerde onzekerheid op zijn handen zitten en worden steeds minder huizen verkocht en gebouwd.

Lees ook: Vereniging Eigen Huis: Over de hypotheekrenteaftrek

29 opmerkingen:

 1. Ik ben het met u eens dat een deel van de potentiële kopers zit te wachten op duidelijkheid.
  Anderzijds wil ik u erop wijzen dat 'betaalbaarheid en waardebehoud' momenteel twee tegenstrijdige belangen zijn. Naast de onzekerheid over de renteaftrek is ook de betaalbaarheid een zeer groot probleem en zijn deze twee aspecten met elkaar gecorreleerd.

  De politiek moet daarom twee dingen doen:

  - duidelijkheid geven over de hypotheekrente aftrek.

  - maatregelen nemen die de betaalbaarheid van woningen doet toenemen zonder dat hiervoor meer schulden gemaakt moeten worden.

  Zoals u aangaf is de neiging om niet meer af te lossen een bedreiging voor de draagkracht van de renteaftrek, echter is men tot deze noodzaak gekomen omdat de prijzen te hoog zijn opgelopen.

  Door de prijs van nieuwbouw naar beneden te brengen (b.v. door af te schrijven op de grondwaarde) en aflossen verplicht te stellen om voor renteaftrek in aanmerking te komen kan het voortbestaan van de renteaftrek gegarandeerd worden en kan de bouw weer aan de bak.

  Nu kan er als argument gebruikt worden dat de bestaande huiseigenaar hier niets mee opschiet maar dat is niet waar, deze hebben als voordeel dat hun bestaande afspraken nageleefd kunnen worden, iets dat niet te garanderen valt als de economie verder terug valt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Overigens wil ik nog opmerken dat het de media vrij is om 'stemming te maken', de meeste mensen kijken daar wel doorheen. Wat de mensen zenuwachtig maakt is de besluiteloosheid en het gevoel dat we door opportunisme geregeerd worden imo.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "waardebehoud van de eigen woning staan voorop"
  En juist daarmee wordt op voorhand door VEH de hele discussie weer lam gelegd, want hervormen gaat niet zonder waardevermindering. Sterker nog: waardevermindering is een voorwaarde om tot een gezonde woningmarkt te komen. Immers: iedereen (ook de VEH) is het ermee eens dat de woningmarkt niet meer gebaseerd mag zijn op het eindeloos aangaan van torenhoge schulden. Accepteer dan ook de consequenties!

  Met genuanceerd denken ben ik al lang geleden gestopt. Elke aanpak van het werkelijke probleem wordt al jarenlang getraineerd door de politiek. Zo komt het dus dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking links- of rechtsom gesubsidieerd woont (sociale huur danwel HRA). Ondertussen betalen hardwerkende mensen zoals ik zich werkelijk helemaal de tyfus aan belasting om dat allemaal te bekostigen, en krijgen we er _NIETS_ voor terug omdat we in een private huurwoning wonen. Ja, Nederland is een rechtvaardige samenleving, NOT! Ik zeg dus: HRA keihard aanpakken, woningmarkt hervormen, alleen nog maar transparante financieringsconstructies (bv wettelijk vastgestelde grondprijzen) in plaats van al dat miljardenverslindende geschuif met belastinggeld, etc, of laat anders de hele boel maar volledig kapot gaan. Blijkbaar is dat laatste nodig om dit land eindelijk in beweging te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat u pal staat voor het consumentenbelang is een mooi streven. Het streven naar betaalbaarheid en waardebehoud van de eigen woning zijn echter in het huidige "marktklimaat" tegenstrijdige doelen.
  Om huizen betaalbaar te houden moeten de prijzen omlaag. Ten behoeve van waardebehoud moet er geld bij voor onderhoud, inflatiecorrectie, e.d.

  En daar wringt de schoen. We zijn helemaal niet meer bereid in te zien dat wonen geld kost. Integendeel, elke investering in een huis moet "terugverdiend" worden, zelfs als die niet bijdraagt aan kwaliteitsbehoud (belastingen, rente, e.d.). Dus tellen we elk dubbeltje dat we aan een huis uitgeven voor onderhoud en andere kosten op bij de prijs. Liefst nog zien we de waarde "vanzelf" stijgen. Ook de VEH volhardt hier hardnekkig in, waardoor de betaalbaarheid van woningen een utopie blijft, alleen in stand te houden door schadelijke kunstgrepen als HRA.

  Daarin ligt de grootste uitdaging voor de VEH: een omslag in het denken bewerkstelligen. Een huis is geen investering. Het is net als alle andere aardse goederen een gebruiksgoed, dat in waarde daalt met de tijd (afschrijven dus), danwel (veel) geld kost om dat tegen te gaan.

  Als we deze volstrekt normale gang van zaken accepteren en niet blind achter "de markt" aanhollen, maar afschrijven op de waarde of accepteren dat onderhoudskosten e.d. niet terugverdiend worden, blijven de huizenprijzen vanzelf binnen de perken en kunnen we de maatschappij eindelijk verlossen van die onmogelijke en oneerlijke molensteen van de HRA rond onze nek.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik verwacht weinig van het kabinet. De verkiezingen kunnen ieder moment. Met de bezuinigingen voorop stemt toch iedereen met de portemonnee en een politieke partij pleegt electoraal zelfmoord om ook maar te morrelen aan de HRA, helaas.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een slecht stuk. Niet de media zet hra op de agenda maar de banken, de DNB, AFM en natuurlijk de politiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een ongelofelijk slecht onderbouwd stuk. Ik wilde beginnen met serieuze tegenargumenten om het stuk onderuit te halen, maar als ik dat doe dan ben ik morgen nog bezig...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "De kijker en lezer is al lang murw en doof van alle kakelbla over het h-woord en wil vooral rust en duidelijkheid."

  En VEH bepaalt dat de kijker en lezer rust en duidelijkheid wil? En de oplossing is dus dat we er maar niet meer over praten in de hoop dat het over gaat?

  Dit stuk is inderdaad inhoudsloos klaagproza over de media. Jammer, maar er is nog véél meer kabaal nodig om de broodnodige hervormingen in gang te zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. En nog toe te voegen: VEH laat zich kennen door de hele discussie met 'kakelbla' af te doen. Er zal inderdaad best wel eens wat minder correct bericht worden over de woningmarkt en de fiscale regelingen eromheen, maar bedenk dat de enorme beerput pas sinds kort definitief geopend is. Het duurt dan wel even voordat alles volledig helder en transparant op een rijtje staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mensen willen mijn inziens prettig wonen, lage woonlasten, minder risico en willen niet beperkt worden bij verhuizen. Als econoom denk je dan misschien direct aan waardebehoud, maar het kan toch ook waardecompensatie zijn? Waardebehoud op zichzelf voegt volgens mij niets toe als je niet verhuist. Het is belangrijk de juiste uitgangspunten te hanteren voordat men hervormingsplannen gaat bedenken, hierdoor houdt je ook meer opties open. De vraag is dus `wat is nou echt belangrijk bij wonen!`

  BeantwoordenVerwijderen
 11. DEEL 1

  Daar gaat ie:

  "HRA is een explosief goedje"

  Wel eens over nagedacht waarom? Misschien is het wel een explosief goedje omdat enerzijds veel mensen er afhankelijk van zijn en anderzijds het een totaal achterhaald, zijn doel missend, onrechtvaardig "goedje" is. En ja, dat zorgt voor grote tegenstellingen.

  "haal de nuances er uit"

  Langer dan een decennium heeft de media de essentie niet eens BENOEMD. En ja, berichten worden vaak in een paar regels gebracht en nuances zijn niet besteed aan de meerderheid, maar is dat een reden om dan maar niet over een grote problematiek te berichten?

  "rente aftrek zorgt al decennialang voor meningsverschillen"

  Hiervoor geldt ten eerste hetzelfde als bij punt 1. Daarnaast: de problemen nu zijn juist veroorzaakt door gedrag en beleid in de afgelopen decennia. Het komende decennium zal op geen enkele wijze vergelijkbaar zijn met de afgelopen decennia. Lijntjes doortrekken werkt niet meer, omdat de fundamenten zijn veranderd.

  "of dat helemaal waar is"

  Ja. Dat is helemaal waar. Te lang verhaal om hier op in te gaan, maar begin eens bij de balansen van NL banken en doe daar eens wat stresstests op. Oh ja, een daling van 10% is geen serieuze stresstest (NL banken overleven die nu al niet).

  "of er niet veel tegenover staat"

  De "waarde" die er tegenover staat is een direct gevolg van hoeveel er geleend kan worden. Het is daarom een fictieve waarde met zeer hoog risicoprofiel. Die waarde kan zomaar halveren (VS, Ierland, Spanje, Japan, IJsland, etc.). Als je wat verder terugkijkt in de geschiedenis dan 30 jaar dan zie je dat dit dus ook heel regelmatig gebeurt.

  "het beperken van de renteaftrek, daar gaat het om"

  Nee, daar gaat het u om. Het gaat om schulden, veel te ruime kredietverstrekking. De HRA is daar onderdeel van, maar het probleem gaat veel verder dan dat:
  - kunstmatig lage rentes door het risico bij belastingbetalers te leggen (NHG);
  - veel te hoge LTV ratio's: hypotheken van meer dan 100% van de waarde. Uniek in de wereld;
  - aflossingsvrije constructies: niet lenen en aflossen, maar gesubsidieerd leasen van huizen;
  - startersleningen bovenop toch al ruime kredieten;

  En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  De HRA speelt hierin een rol, maar is niet de essentie van het probleem. Hooguit een multiplier.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. DEEL 2

  U suggereert dat er geen sprake is van een "coalitie"

  Laat mij opsommen:
  - IMF
  - ECB
  - EU
  - Klaas Knot, DNB
  - AFM
  - Alle politieke partijen behalve VVD en PVV
  - De jongeren afdeling van VVD
  - Prominenten van VVD
  - Eerste Kamer
  - Een vrijwel oneindige lijst van professoren en hoogleraren
  - Rabobank, ING, ABN
  - Toonaangevende internationale kwaliteitskranten: The Economist, The Wall Street Journal

  En nee, deze clubs zijn niet georganiseerd in een coalitie, maar de stelling dat het kabinet op een wereldvreemd eilandje staat wat dit betreft, mag je toch rustig trekken. Ik kan ook een lijstje pro-HRA maken:

  - VVD & PVV
  - VEH

  "media varen mee op de golven"

  Nee, de media stellen terecht een fundamenteel probleem aan de kaak, omdat de politiek verzuimd er iets aan te doen. De huizenmarkt ligt al jaren stil en op de huidige weg zal dat binnen 10 jaar niet veranderen. Dit heeft grote maatschappelijke en economische schade tot gevolg en is zeer slecht voor het welzijn van de Nederlander.

  Het is de principiële plicht van het kabinet om hier iets aan te doen. Waar hebben we ze anders voor aangesteld?

  "dat wij pal staan voor het consumentenbelang"

  Ruimere leennormen zijn absoluut niet in het algemeen belang van de consument. Wel van de huidige huizenbezitter die zijn door een ander geleende overwaarde wil verzilveren natuurlijk. It's a Ponzi scheme.

  Ik heb jullie nooit gehoord in al die jaren dat de huizenprijzen 5%-10% per jaar stegen. Over een periode van 20 jaar stegen de prijzen gemiddeld 7% per jaar. En niemand heeft zijn vinger opgestoken??? Nooit heb ik de VEH gehoord hierover. Nooit heb ik een bank hierover gehoord. Nooit heb ik de politiek hierover gehoord. Nooit heb ik de toezichthouder hierover gehoord.
  Wie ik wel heb gehoord waren de babyboomers op de feestjes over hun fictieve rijkdom...

  "betaalbaarheid en waardebehoud staan voorop"

  Boven mij al meerdere keren gezegd: deze twee zijn niet met elkaar verenigbaar. Hoe minder een huis waard is, hoe beter de betaalbaarheid. Het grote probleem is dat de afgelopen 20 jaar het begrip betaalbaarheid is vervangen door het begrip financierbaarheid. Door allerlei kunstgrepen in de financierbaarheid bleef de huizenwaarde maar stijgen zonder dat dit verminderde financierbaarheid tot gevolg had. Echter, nu is het omgekeerde proces in gang gezet. Woningen moeten weer betaald gaan worden, oftewel eigen geld meebrengen, de rest lenen en aflossen zonder overheidssubsidies.

  Wen er maar vast aan, want deze dynamiek is niet te keren. Ook niet door de overheid.

  Dan wil ik graag nog even eindigen met een uitsmijter als we over de media hebben. Ik heb jarenlang alleen maar gelezen dat je een dief van je eigen portemonnee was als je geen huis kocht. En ja, daar stond de VEH regelmatig tussen. Anderhalf jaar geleden presenteerde de NVM nog de "7 redenen om nu te kopen". Eind 2010 waren zelfs de positieve voorspellingen in de media over de huizenmarkt niet van de lucht, terwijl ook toen al alle seinen op rood stonden. Kunnen de mensen die daar ingetrapt zijn hun verliezen terug vorderen bij de VEH en NVM?

  Slaapt u goed 's nachts, wetende dat door al deze praatjes honderdduizenden jongeren in grote problemen zijn gekomen en nog zullen komen?

  Het gaat om mensen. Dit is de echte wereld. There is no such thing as a free lunch.

  VEH, get REAL!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @06:53

  Wat een platgetreden eenzijdigheid in deze reactie. De coalitie die je opsomt bestaat uit vertegenwoordigers en exponenten van de financiële wereld waarvan we de belangen inmiddels wel in beeld hebben, partijen die niet meer over hun dogmatiek heen kunnen springen en enkele anderen die gewoon meegalmen en eigenlijk niet weten waarover ze spreken. Daar ben ik eerlijk gezegd niet van onder de indruk. Ik volg VEH al langer, en ben meer onder de indruk van goede argumenten. Die zie ik meer bij VEH dan bij die andere partijen die eenzijdig hameren op de totale bruto schuld en daarbij al het andere voor het gemak maar vergeten. Je vergeet trouwens de belangrijkste coalitie in je opsomming en dat is de Nedrelandse bevolking tot op heden in een democratische meerderheid heeft gezegd: vingers af van de renteaftrek!
  Ook het verwijt dat je VEH maakt klopt gewoon niet. In een eerdere blog wedr zonneklaar aangetoond dat ze al waarschuwden voor de uitwassen in de hypotheekverstrekking toen niemand daar aandacht voor had. Als je het echt 'real' wil doen, moet je niet zo'n eenzijdigheid in je eigen argumenten ten toon spreiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @08:32
  Als onze eigen politieke partijen al niet goed weten hoe de complexiteit van de NL-woningmarkt precies in elkaar steekt, hoe kun je dat dan verwachten van buitenlandse partijen? Die worden gevoed door de banksector en daaraan gelieerde organisaties die maar voor 1 ding oog hebben en dat is een 'gezonde' balans en raad eens wat het enige is dat op die balans prijkt: de bruto schuld van hypotheeken. Verder reikt het oog niet van de bankenjongens en ale die anderen wiens belangen daar strek meer verstrengeld zijn. Iedere nuance is hen onbekend. Het grote geld kijkt naar de grote lijnen en heeft maling aan alle details die de kleine man raken. Heb je het nog niet in de gaten? Het is de financiële sector om het even dat jouw huis enkele tienduidenden euro's in waarde daalt. In het ergste geval komen om extra aflossingen vragen. Of heb jij misschien geen eigen huis? Dat zou een hoop verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Alle linkse politieke partijen en ook de partijen radicaal door het midden willen de HRA aanpakken. Dat miljoenen gezinnen dan in de geldproblemen komen vertellen ze er niet bij. Dat moet dan weer worden opgevangen op een andere manier. Tenzij we willen afzakken naar een derde wereld niveau. Maar zover zal het niet komen want in de verkiezingstijd zullen de partijen het toch niet aandurven om echt iets te doen waar zoveel mensen last van hebben. Dan zal het allemaal wel wat minder worden, maar niet echt.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat een stemmingmakerij van de media weer. Maar dat houdt op als ze weer een ander leuk thema ontdekken. Gelukkig is er de VVD, die pal voor de hypotheekrenteaftrek staat. Zolang ze dat blijven doen, kunnen ze op mijn stem rekenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. VEH toch.

  Nog steeds doen alsof de geest weer terug kan in de fles.

  En de schuld geven aan de media, alsof de prijzen weer hun weg naar boven gaan vinden "als we dat allemaal maar hard genoeg geloven".

  De realiteit keert vroeg of laat weer terug, ook na 20 jaar bubbel. En die realiteit is dat de waarde van huizen, fluctuaties daargelaten, op de lange termijn altijd in de pas loopt met de inkomensontwikkeling van de burgers.

  Als de VEH zich nou eens sterk zou maken om een rijtjeshuis weer bereikbaar te maken voor Jan Modaal, dan zouden we ergens komen.

  Zo'n stukje op dit blog helpt in ieder geval niets.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Jan 21, 2012 12:34 PM en Jan 21, 2012 10:37 AM; Jan 21, 2012 06:53 AM Goed dat er zoveel antwoorden komen om misverstanden weg te nemen.

  De vijftigers van de VEH lijken weinig kennis te hebben van de misstanden in het financiele systeem, zoals de creatie van extreme schulden. Sterker, je zou soms denken dat ze onderdelen van dit verrotte systeem aan het verdedigen zijn. Ze doen dit zonder enige schaamte. Als voorbeeld, Nederland is wereld kampioen hypotheek-schuld maar ze ze blijven maar opkomen voor extra leen capaciteiten voor starters, alsof we daarop zitten te wachten.

  Gelukkig weet de gemiddelde student of net werkende veel van dit onderwerp en worden manipulaties snel doorzien. Deze mensen worden al bijna een kwart van hun leven geconfronteerd met deze crisis en hebben een beperkt referentie kader hoe het hiervoor was. Ze zijn geboren met het medium internet en doorzien zaken snel. Hou hier rekening mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @01:33

  Ik ben wat jaartjes ouder dan de gemiddelde student of net werkende. Toen ik in het begin van de jaren 90 aan de slag ging en zag wat ik met mijn salaris zou kunnen kopen, was het direct duidelijk dat er 2 salarissen nodig waren om in te kunnen stappen. In de jaren daarna bleven de prijzen stijgen, tegen het eind van de jaren 90 had ik reeds verwacht dat het hele kaartenhuis zou instorten. Pas aan het begin van de crisis ben ik mij gaan interesseren voor de mechanismen die het mogelijk maakte dat mensen maar konden kopen bij dit hoge prijsniveau. Het geheim? 'aflossingsvrije hypotheken', kunstmatig lage rente en als multiplier de HRA. Een dodelijke kredietcocktail.

  Het is werkelijk stuitend hoe hard de autoriteiten gefaald hebben in de bewaking van de stabiliteit van dit financiele stelsel, hebzucht doet kennelijk rare dingen met het menselijk verstand.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De blogs veranderen, maar de reacties blijven hetzelfde. Is er niet een site van de Huurbond of zo waar je die geitenwollensokken huurders reacties kwijt kan? En volgens mij ook nog van een klein clubje mensen. Vreemde hobby. Steeds dezelfde reacties geven, ongeacht wat er gezegd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik denk dat er terecht aandacht wordt gevraagd voor de media-gekte rond dit onderwerp. Wie er ook in de media om een mening of reactie wordt gevraagd, het antwoord moet in 1 zin en ruimte voor verstandige gedachten of nuances is er nauwelijks. Terwijl ik als geinteresseerde graag meer wil weten dan een ongenuanceerde mening over afschaffen, beperken of houden zoals het is. Daarnaast vind ik het niet verkeerd dat er expliciet aandacht wordt gevraagd voor de betaalbaarheid en het waardebehoud. Waarom zou je zonder alle gevolgen te kennen afscheid nemen van wat in de afgelopen decennia is opgebouwd door iedereen die zijn geld en vertrouwen in een eigen huis heeft gestopt? VEH is helemaal niet tegen verandeing van het systeem als ik lees wat ze daarover schrijven. En ik verwacht niets anders van een consumentenorganisatie dan dat ze opkomen voor belangen van mensen die een huis hebben of dat in de toekomst graag zouden willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. VEH: mijn reactie op "AnoniemJan 21, 2012 09:28 AM" waarin ik een rekensom geef dat het wel meevalt met de financiële tegenslag voor gezinnen als HRA wordt aangepakt, is verwijderd. Graag terugzetten.

  Daarnaast zijn er sinds vanmiddag nog minstens 6 andere reacties verwijderd (de reacties-teller stond op minstens 28, nu op 21). Toelichting?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mijn reactie is ook verwijderd. het kwam er op neer dat NL de nummer 1 in de wereld is vwb hypotheekschulden. En nog een heel verhaal dat je pensioenaanspraken van de één niet kunt wegstrepen tegen de hypotheekschulden van de ander, en daaruit de conclusie trekken dat het allemaal wel meevalt. Eric

   Verwijderen
  2. Idem hier.

   Een zeer inhoudelijk verhaal over problemen bij NL banken als het gaat om kredietverstrekking aan consumenten en de daaruit voortvloeiende gegarandeerde huizendaling tot aan 2019.

   Ik moet zeggen dat ik, hoewel ik inhoudelijk vaak oneens ben met de VEH, wel waardering heb voor het feit dat alles hier op het blog gezegd kan worden. Dat komt de inhoudelijkheid ten goede.
   Ik hoop dan ook dat het verdwijnen van reacties een IT foutje is...

   Verwijderen
 23. Michiel Bloemendaal23 januari 2012 om 23:00

  Bij de media begint het nu pas een beetje door te dringen wat er daadwerkelijk aan de hand is, en dat de correctie nu alleen maar groter en sneller zal uitvallen. Luister maar naar meneer Boot op BNR.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat Boot inderdaad letterlijk zegt, en iedereen met een IQ groter dan een deurknop kan dat bedenken behalve Rutte en consorten natuurlijk, is dat het gebral van het kabinet over het _niet_ aanpakken van HRA juist de reden is voor de onzekerheid op de woningmarkt. Iedereen weet dat HRA er vroeg of laat aangaat, en stelt daarom zijn aankoop uit als het even kan, zeker starters!

   Het nietsdoen en gedraai van het huidige kabinet is bijzonder schadelijk voor de Nederlandse economie. Schandalig dat zo'n stel grootverdieners op deze manier een complete maatschappij kan gijzelen.

   Verwijderen
 24. Beste allemaal,

  Wegens een fout in deze pagina zijn bij het oplossen meerdere reacties verdwenen. Deze zijn dus niet bewust verwijderd. We hebben geprobeerd deze reacties terug te halen maar dat is helaas niet gelukt.
  Onze excuses voor het ongemak!

  Met vriendelijke groet,
  Pauline Boon
  Webcare Vereniging Eigen Huis

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Nederlandse huismarkt is een van de meeste verstorde ter wereld."Aflossingvrije hypotheek" is niet te vertalen in het duits.

  Toch denken sommige dat het nog 1000 jaar zo door blijft gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. We denken niet meer aan het doel, de reden of het waarom van het al dan niet afschaffen of beperken van de hypotheekrenteaftrek, maar aan die lange en onzekere weg naar de beslissing. De politiek heeft zichzelf in het midden van een doolhof geplaatst. Wat als we links gaan? Wat als we rechts gaan? Moeten we rekening houden met een doodlopende weg? Zie artikel Herbronnen op het H-woord op dutchpoliticsnow.blogspot.com

  BeantwoordenVerwijderen